ADGAR PARK WEST, AL. JEROZOLIMSKIE 181 B 02-222 WARSZAWA
+48 22 678 58 25
biuro@dndproject.com.pl

AGENDA KONGRESU

Rynek inwestycji biurowych, hotelowych i komercyjnych powierzchni handlowych

Agenda

POZNAJ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY KONGRESU

 

 08.00– Rejestracja Uczestników

09.00 – Otwarcie Konferencji

PANEL I

Idea budowania zielonych biurowców w praktyce, w oparciu o BREEAM, LEED, DGNB, obowiązujące normy i przepisy prawa
Projektowanie, zarządzanie, architektura

09.00 – Otwarcie i wprowadzenie do konferencji

09.05 – PANEL EKSPERCKI: LEED, BREEAM, DGNB – budownictwo zrównoważone w Polsce. Analiza rynku i perspektywy rozwoju 

Polska może poszczycić się jednym z najszybszych wzrostów rynku nieruchomości certyfikowanych w Europie. W jakim kierunku idzie budownictwo zrównoważone i co jest kluczem do przyszłości i sukcesu na rynku inwestycji certyfikowanych systemami wielokryterialnymi LEED, BREEAM oraz DGNB

Prelegent: 

NATALIA NAUMOVA – Niezależny konsultant, członek RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors), Asesor BREEAM International New Construction, Asesor BREEAM International Refubrishment & Fit-Out, Audytor BREEAM In – Use, konsultant DGNB oraz Asesorem SKA Rating Office (RICS),

BARBARA JACKOWSKA – Trener/ Szkoleniowiec firm deweloperskich i wykonawczych z zakresu budownictwa certyfikowanego LEED, BREEAM, DGNB

09.25 – Wyjątkowe przykłady architektury fasad w połączeniu z nowoczesnymi przeszkleniami i metalowymi elementami. System Haaksbergen Orginal By Elastoltth – Rozwiązanie wszystkich problemów projektowych elewacji ceglanych – Prelegent: S.Janiak

09.35 – Systemy zabezpieczeń technicznych – obsługa wielu najemców powierzchni i gości  – Prelegent: D.Okrasa 

 • W trakcie prezentacji zostaną przedstawione najważniejsze wyzwania i propozycje rozwiązań systemowych przeznaczonych do obsługi wielu niezależnych podmiotów wykorzystujących pomieszczenia w jednym budynku. Dodatkowo pokazane będą współczesne rozwiązania automatycznej obsługi gości.

10.05 – Materiały akustyczne stosowane w obiektach użyteczności publicznej w odniesieniu do obowiązujących norm – Prelegent: J.Herse, Projektant akustyki wnętrz oraz akustyki budowlanej, pond 500 projektów akustycznych na terenie całego kraju i za granicą. Innowator w zakresie wzornictwa akustycznego oraz stosowania nowoczesnych materiałów akustycznych. Od wielu lat zagorzały pasjonat i propagator „dobrej akustyki” w środowisku pracy, edukacji oraz szeroko pojętej branży budowlanej. 

 • Przedstawienie podstawowych metod adaptacji akustycznej wykorzystywanych w obiektach użyteczności publicznej w kontekście obowiązujących norm oraz przepisów prawnych

10.20 – Alufire Vision LinePrzeciwpożarowe ściany bezszprosowe – Prelegent: J.Muzyka

 • Omówienie w jaki sposób produkty o wysokim standardzie estetycznym mogą doskonale chronić przed pożarem. Głównym tematem prezentacji będzie przedstawienie funkcji i zastosowania pierwszego w Polsce bezszprosowego systemu aluminiowego Alufire Vision Line.

10.40 – Nowoczesne metody współpracy z architektem przy projektowaniu podłóg obiektowych – POKAZ (film)

10.50 – KIEDY WYZWANIEM JEST DŁUGOWIECZNOŚĆ. Jak zapewnić długotrwałą ochronę termiczną o niezmiennym współczynniku lambda na długie lata…? – Prelegent: Z.Woźnicki

 • – jak skutecznie i bezpiecznie izolować termicznie dachy oraz dachy budynków wysokich?
 • – jak dać drugie życie modernizowanym dachom? Stabilność wymiarowa mimo nacisku, stała lambda i wodoodporność na lata,
 • – rozwiązania eliminujące mostki termiczne dla konstrukcji podziemnych i fasadowych,
 • – brak możliwości kondensacji pary wodnej w strukturze materiału termoizolacyjnego, czy to możliwe..??
 • – izolacja termiczna od wewnątrz, bezpieczne pożarowo drogi ewakuacyjne, szachty wentylacyjne.
 • – bezpieczeństwo termoizolacji w obiektach i wnętrzach o podwyższonej wilgotności 

11.10-11.30  Przerwa na kawę

Networking – Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi

PANEL II

Jak zapewnić wzrost wartości inwestycji oraz obniżyć koszty eksploatacyjne i ubezpieczeniowe. Zintegrowane systemy automatyzacji sterowania zarządzania i bezpieczeństwa budynków biurowych

11.30 – PANEL EKSPERCKI: Ekologia i trendy wsparte ekonomią – wpływ ekologicznych certyfikatów  na wzrost wartości inwestycji i obniżenie kosztów eksploatacyjnych i ubezpieczeniowych

Prelegent: BARBARA JACKOWSKA – Trener/ Szkoleniowiec firm deweloperskich i wykonawczych z zakresu budownictwa certyfikowanego LEED, BREEAM, DGNB

 • Jakie realne oszczędności daje wykonanie certyfikacji – rozwiązania, przykłady, analizy i kalkulacje 

11.50 – Możliwości powiększenia ilości miejsc parkingowych przez zastosowanie mechanicznych systemów parkowania samochodów – Prelegent: Z.Pieniężny

12.20 – Systemy detekcji gazów w obiektach biurowych i hotelowych – HFC, CO2, CO/LPG –  Prelegent: J.Dębowska-Danielewicz

 • Nowoczesne budynki biurowe i hotelowe nadzorowane są przez rozbudowane inteligentne systemy zarządzania. Kontrolują one m.in. systemy klimatyzacji w pomieszczeniach bytowych oraz wentylacji w garażach podziemnych. W trakcie wykładu omówione zostaną systemy detekcji wycieku czynników chłodniczych z instalacji klimatyzacyjnych, czujniki stężenia dwutlenku węgla, będącego wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach oraz systemy detekcji tlenku węgla i propan-butanu w garażach podziemnych

12.50 – Integracja systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu  – Prelegent: A.Kalicki

 • Zasadność stosowania systemów oświetlenia awaryjnego i dynamicznego w obiektach o średniej i dużej powierzchni, sposobach przeprowadzania konserwacji w kontekście stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, a także współdziałania wspomnianych systemów z systemem sygnalizacji pożaru, gdzie ogólnym celem jest stworzenie jak najbezpieczniejszych warunków do ewakuacji ludzi z zagrożonego obiektu lub jego części

13.10 – Nowoczesne kable i przewody stosowane w instalacjach zasilających, przeciwpożarowych i automatyki budynków, spełniające najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, zasilania oraz odpowiedniej transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych.  – Prelegent: M. Kwiatkowski

 13.25-13.40 Przerwa na kawę

Networking – Konsultacje indywidualne z ekspertami i doradcami technicznymi 

 

PANEL III

Rozwiązania projektowe na podstawie przepisów i  Dyrektywy Nr 305 Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Sterowanie windami oraz integracja Security Management System

13.40 –  Sterowanie windami oraz integracja Security Management System (SMS)  Prelegent:  D.Okrasa 

14.10 – PANEL EKSPERCKI: Prawo Polskie i Europejskie w kontekście podzespołów Stałych Urządzeń Gaśniczych – Wodnych w nowoczesnym budownictwie biurowym  Prelegent: mgr inż. NIKON GAWRYLUK, Inżynier HVACR oraz PPOŻ, certyfikacja wyrobów budowlanych. eprezentant w Komitetach Technicznych KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych oraz KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych. Ekspert grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego(CEN) CEN TC 191/WG5 ds. Stałych Urządzeń Gaśniczych, systemów tryskaczowych

 • Źródła prawa, prawo Polskie i Europejskie, hierarchia prawa.
 • Krajowe Oceny Techniczne a Europejskie Oceny Techniczne
 • Dopuszczenie jednostkowe według prawa krajowego i europejskiego
 • Wprowadzenie do obrotu na podstawie certyfikatów z innych państw  UE i EFTA

14.45 – PANEL EKSPERCKI: Jak zapewnić bezpieczeństwo w budynku hotelowym /biurowym dla osób niepełnosprawnych na wypadek pożaru. Rozwiązania projektowe na podstawie przepisów i  Dyrektywy Nr 305 Parlamentu Europejskiego i Rady UE – Prelegent: bryg w st spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

15.30 – Podsumowanie Paneli  i Zakończenie konferencji

Rozdanie Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa (w godz. 14.30-15.30 Recepcja Konferencji)

 *Organizator do dnia wydarzenia zastrzega sobie prawo do modyfikacji  i zmian programu

STREFA UCZESTNIKA PREMIUM 

TESTY ROZWIĄZAŃ DEDYKOWANYCH OBIEKTOM BIUROWYM

STREFA KONSULTACJI PREMIUM

 • Integracja systemu parkingowego z systemami kontroli dostępu oraz innymi systemami nowoczesnych budynków
 • Konsultacja możliwości i rozwiązań projektowych z użyciem Szkła Komórkowego Foamglas, jako długowiecznej izolacji termicznej dla dachów, elewacji, fasad, konstrukcji podziemnych, dachów użytkowych, wnętrz budynków i innych 
 • Platformowe systemy parkingowe jako alternatywa dla braku miejsc parkingowych w strefach parkingów biurowych dla najemców i klientów zewnętrznych

PARTNERZY STREFY PREMIUM

Trwają prace aktualizacyjne mogą pojawić się problemy z właściwym odczytem strony